Eesti English РусскийValguskiir MTÜ


                                                                                                
                                                                                                         
Meist  
https://www.facebook.com/valguskiirmty                                                                                               

Valguskiir loodi 2007. aasta märtsis eesmärgiga aktiviseerida nägemispuudelisi Tartu linnast ja kogu Lõuna-Eesti piirkonnast, edendada enesearenduse ja sisuka vaba aja veetmise võimalusi ning vähendada sotsiaalset kõrvalejäetust. Töö organisatsioonis toimub peamiselt projektipõhiselt ning ellu on viidud palju erinevaid tegevusi, mille tulemusena on oluliselt paranenud nägemispuudeliste kaasatus ühiskonnaellu, teadmised, oskused, elukvaliteet. Suur äitäh meie tegeuse toetajatele!!

Ühendus katusorganisatsioonidesse ei kuulu. Juhatus töötab vabatahtlikkuse alusel. 

Meie tulevikuplaanides on käivitada sotsiaalne ettevõtlus, et tagada organisatsiooni jätkusuutlik tegevus ja areng.   

Missioon: edendada nägemispuudeliste elukvaliteeti ning töö- ja eneseteostuse võimalusi.
 

​Kui soovid meie tegevust vabatahtlikuna toetada ja oled valmis jagama oma aega, teadmisi või oskusi, siis palun võta ühendust! :)