Eesti English РусскийValguskiir MTÜ


                                                                                                
                                                                                                         
Meist

Valguskiir loodi 2007. aasta märtsis eesmärgiga aktiviseerida nägemispuudega inimesi Tartu linnast ja kogu Lõuna-Eesti piirkonnast, edendada enesearenduse ja sisuka vaba aja veetmise võimalusi ning vähendada sotsiaalset kõrvalejäetust. Töö organisatsioonis toimub peamiselt projektipõhiselt, mille tulemusena on paranenud liikmete elukvaliteet ja kaasatus ühiskonnaellu. Liikmeid on 24 ja vabatahtlikke 6. Palgalised töökohad puuduvad. Alates 01.07.2009 kuulume tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja. 

Meie tulevikuplaanides on käivitada sotsiaalne ettevõtlus, et tagada organisatsiooni püsiv omatuluteenimine ja jätkusuutlik tegevus.   


Missioon: edendada nägemispuudega inimeste elukvaliteeti ning töö- ja eneseteostuse võimalusi.
Visioon: 2021. aastal toimib sotsiaalne ettevõtlus, organisatsioon on iseseisev ja jätkusuutlik.


Kui soovid meie tegevust vabatahtlikuna toetada ja oled valmis jagama oma aega, teadmisi või oskusi, siis palun võta ühendust! :)

Kui soovid meie tegevust rahaliselt toetada, on selleks arvelduskonto EE497700771002063248 ja selgitusse palun märgi annetus. Aitäh!