Eesti English РусскийValguskiir MTÜ


                                                                                                
                                                                                                         
Meist  
https://www.facebook.com/pg/valguskiirmty/posts/?ref=page_internal                                                                                                          

Valguskiir loodi 2007. aasta märtsis eesmärgiga aktiviseerida nägemispuudelisi Tartu linnast ja kogu Lõuna-Eesti piirkonnast, edendada enesearenduse ja sisuka vaba aja veetmise võimalusi ning vähendada sotsiaalset kõrvalejäetust. Töö organisatsioonis toimub peamiselt projektipõhiselt ning ellu on viidud palju erinevaid tegevusi, mille tulemusena on oluliselt paranenud nägemispuudeliste elukvaliteet ja kaasatus ühiskonnaellu. Ühing katusorganisatsioonidesse ei kuulu. Juhatus töötab vabatahtlikkuse alusel. 

Meie tulevikuplaanides on käivitada sotsiaalne ettevõtlus, et tagada organisatsiooni jätkusuutlik tegevus ja areng.   


Missioon: edendada erivajadustega inimeste elukvaliteeti ning töö- ja eneseteostuse võimalusi.
Visioon: 2022. aastal toimib sotsiaalne ettevõtlus, organisatsioon on iseseisev ja jätkusuutlik.


​Kui soovid meie tegevust vabatahtlikuna toetada ja oled valmis jagama oma aega, teadmisi või oskusi, siis palun võta ühendust! :)

Kui soovid meie tegevust rahaliselt toetada, on selleks arvelduskonto EE497700771002063248 ja selgitusse palun märgi annetus. Aitäh!