Eesti English РусскийValguskiir MTÜ


                                                                                                
                                                                                                         
Meist  
https://www.facebook.com/valguskiirmty                                                                                                 

Mittetulundusühing Valguskiir loodi 2007. aasta märtsis eesmärgiga aktiviseerida nägemispuudelisi Tartu linnast ja kogu Lõuna-Eesti piirkonnast, edendada enesearenduse, töö- ja enesetostuse ning sisuka vaba aja veetmise võimalusi, vähendada sotsiaalset kõrvalejäetust.
Töö organisatsioonis toimub peamiselt projektipõhiselt ning ellu on viidud palju erinevaid tegevusi, mille tulemusena on oluliselt paranenud nägemispuudeliste kaasatus, teadmised, oskused, elukvaliteet. Suur äitäh meie tegevuse toetajatele!!


Ühendus katusorganisatsioonidesse ei kuulu. Juhatus töötab vabatahtlikkuse alusel.

 

​Kui soovid meie tegevust vabatahtlikuna toetada ja oled valmis jagama oma aega, teadmisi või oskusi, siis palun võta ühendust! :)